1999 12 19 pašventintas kunigu, nuo 2013 08 05 paskirtas į Ukmergę. Šiuo metu tarnauja Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonu, Ukmergės rajono policijos komisariato, Ukmergės Vyčio šaulių kuopos, Ukmergės ligoninės kapelionu.

Profile details