Vyko atrankinio etapo viktorina „Irkis į gilumą“

        2014 m. kovo  21 d.   Ukmergės Švč. Trejybės parapijos darželyje-mokykloje „Varpelis“ vyko Ukmergės dekanato mokyklų IV klasių mokinių atrankinio etapo viktorina „Irkis į gilumą“.
Viktorinoje dalyvavo  komandos iš įvairių Ukmergės dekanato mokyklų. Pasveikinusi komandas ir palinkėjusi sėkmės mokyklos direktorė Jolita Čepelionienė padovanojo komandoms ir komisijos nariams po keramikos būrelio narių pagamintą simbolinį varpelį, kad jis, tarsi galingas Bažnyčios balsas, kviestų kiekvieną irtis į tikėjimo gelmes.
Komisiją sudarė parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas, Ukmergės dekanato katechetikos centro vadovė Sigutė Žiedelienė, Ukmergės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Ingrida Krikštaponienė ir darželio-mokyklos dirėktorės pavaduotoja Aldona Šniokienė.

Šios viktorinos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokinius gilintis į Katalikų Bažnyčios tikėjimą, skatinti aktyviai dalyvauti tikybos pamokose, liudyti Jėzų Kristų.

Viktorinos  metu mokiniai parodė nuotaikingus ir pamokančius prisistatymus, atliko dešimt  Kauno katechetikos centro pateiktų užduočių. Viktorinos nugalėtojais tapo vyr. tikybos mokytojos V. Tuškevičienės paruošta Dukstynos pagrindinės mokyklos komanda „Jėzaus bičiuliai“. Ši komanda gegužės 9 d. vyks į Kauną ir dalyvaus Kauno arkivyskupijos mokyklų IV klasių baigiamąjame  viktorinos etape.  Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Ingrida Krikštaponienė, tardama sveikinimo žodį pasidžiaugė, kad visi mokiniai parodė puikias žinias ir gebėjimus, todėl nugalėtoją išrinkti buvo nelengva. Parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas apdovanojo visus dalyvavusius vaikus dovanėlėmis ir padėkos raštais.