Krikščionių vienybė 2023 metams

Metų tema „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)
Popiežiškajai krikščionių vienybės tarybai ir Pasaulio Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir tvarkos komisijai.

Tekstai gali būti kūrybiškai adaptuoti ir panaudoti ekumeninėse pamaldose Jūsų vyskupijose. Medžiaga buvo parengta ir paskelbta bendradarbiaujant

Vysk. Darius TRIJONIS

LVK ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas

Parsisiųsti medžiagą PDF formatu