DĖL  SAKRALINĖS  MUZIKOS  ŠVENTĖS                                                      Atgal

                                                                               

      2011 m. balandžio 28 dieną 13 valandą Ukmergės Švč. Trejybės parapija ir Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla kviečia į vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos šventę, skirtą Motinos dienai bei Dievo Gailestingumo metams paminėti.

                      

NUOSTATAI

      Pirmą kartą Ukmergės Švč. Trejybės parapijoje organizuojamas jaunųjų giesmininkų renginys, kurio tikslas:

·         Skatinti parapijoje dirbančių ugdymo įstaigų bendravimą, mokytojų, mokinių, bei tėvelių bendradarbiavimą;

·         Integruoti dorinio, dvasinio bei meninio ugdymo dalykus, kurti bendruomenės švenčių tradicijas;

·         Ugdyti sakralinės muzikos meną bei saviraiškos poreikį;

·         Puoselėti sakralumo vertybes muzikos kūriniuose.

 

ŠVENTĖS DALYVIAI:

     
Ukmergės Švč. Trejybės parapijos ribose veikiančių mokslo įstaigų (Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Muzikos mokyklos, Technologijų ir verslo mokyklos, Mokyklos darželio „Varpelis“, Lopšelio-darželio „Nykštukas“) įvairaus amžiaus mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių vokaliniai kolektyvai bei solistai.

      Norintys dalyvauti paruošia individualią programą: vieną kūrinį – giesmę ar dainą, skirtą Motinos dienos koncertui.   

 

     Visų šventės dalyvių atliekama giesmė „Dangaus Karaliene“ ir M. Mikutavičiaus daina „Aš labai myliu savo mamą“.
             
                 Šiuos kūrinius galėsite atsisiųsti:
                

                 Giesmė „Dangaus Karaliene“ >>> Dangaus Karalienė

                 M. Mikutavičiaus daina „Aš labai myliu savo mamą“:
                 http://www.dainuokime.lt/lietuviska/marijonas-mikutavicius/as-labai-myliu-savo-mama/

 

      Kolektyvų vadovai privalo iki 2011 m. kovo 26 d. užpildyti dalyvio anketą ir atsiųsti elektroniniu paštu : bernadeta.a@gmail.com

      
       Dalyvio anketą galite atsisiųsti ir išsispausdinti
>>>  Dalyvio anketa
    

                    Laukiame šių anketų iki 2011 m. kovo 26 d.

 

                Festivalio dalyviams bus įteikti padėkos raštai.