13 gegužės, 2016

Atgaila ir susitaikymas

Atgaila ir susitaikymas

Jis vadinamas Atgailos, Sutaikinimo, Atleidimo, Išpažinties, Atsivertimo sakramentu.

Per Krikštą gautasis naujasis malonės gyvenimas nepanaikina žmogiškosios prigimties silpnumo nei polinkio į nuodėmę (t. y. geismingumo), todėl Kristus įsteigė šį sakramentą per nuodėmę nuo jo nutolusių pakrikštytųjų atsivertimui. Kristaus raginimas atsiversti nuolat skamba pakrikštytųjų gyvenime. Atsivertimas yra visõs šventõs, bet savo glėbin ir nusidėjėlius priimančios Bažnyčios nuolatinė užduotis. Jų yra du: Šventosios Dvasios veikimu atsiverčiančio žmogaus veiksmai ir Kristaus vardu atleidimą suteikiančio bei atsilyginimo pobūdį nustatančio kunigo išrišimas. Nors išpažinti lengvąsias nuodėmes griežtąja prasme nebūtina, Bažnyčia labai pataria išpažinti ir jas, nes tai padeda ugdyti teisingą sąžinę, kovoti su blogais polinkiais, atsiverti Kristaus gydymui ir daryti pažangą Dvasios gyvenime.